Is je penis een shower of een grower?

Dat ken ik niet. Wat is dat?

Grower of  shower?Ook al is de gemiddelde grote van penissen in slappe toestand vaak gelijk, sommige penissen lijken een grotere penisomvang te hebben wanneer ze in erectie komen. In informele termen worden mannen die een langere lengtetoename ervaren vaak 'growers' genoemd; daarentegen worden degenen met een kleinere lengtetoename vaak 'showers' genoemd. De termen 'grower' en 'shower' zijn geen medische termen. De wetenschap heeft geen bijzondere verklaring voor het onderverdelen van penissen in de categorie 'shower' of 'grower'. Het gaat dus louter om wat in de volksmond gezegd wordt.

Hoeveel mannen vallen in de categorie 'grower' versus 'shower'?

Een recente studie die gepubliceerd werd in het International Journal of Impotence Research biedt enig inzicht. In deze studie werden 274 mannen onderworpen aan klinische metingen op hun penissen op twee verschillende tijdstippen, namelijk in slappe toestand en opnieuw, terwijl de penis zich in erectie bevond na injectie van een vasodilatator (een chemische stof die een erectie veroorzaakt). Merk op dat alle mannen in deze studie daadwerkelijk positief getest werden op erectiestoornissen, vandaar dat de vasodilatator werd toegediend.

De gemiddelde verandering in penislengte was 4 cm. De onderzoekers categoriseerden mannen met een penislengte boven dit gemiddelde als 'growers' en zij die onder het gemiddelde zaten als 'showers'.

Uiteindelijk bleek dat meer mannen 'showers' waren (74%) dan 'growers' (26%). Gemiddeld nam de penislengte van 'showers' toe met 3,1 cm en bij 'growers' 5,3 cm. Mannen die jonger waren, bleken meer kans te hebben om een 'grower' te hebben.

Het is belangrijk om op te merken dat we in deze studie niet te maken hebben met representatieve gegevens (vooral gezien het feit dat alle mannen erectieproblemen hadden), dus we moeten voorzichtig zijn met het generaliseren van de resultaten. Zoals altijd, zijn meer gegevens nodig om goede conclusies te trekken, maar deze bevindingen suggereren alvast het volgende:

  • dat de gemiddelde verandering in penislengte van slappe toestand naar erectie tussen de 2,5 en 5 cm lijkt te zijn.
  • en dat 'showers' meer voorkomen dan 'growers'.

Wat is de gemiddelde lengte van de penis?

Het merendeel van de tijd bevindt een penis zich in slappe toestand en hangt bij wijze van spreken losjes aan het lichaam. Er zijn al talrijke onderzoeken en studies verricht aangaande de gemiddelde lengte van een penis, maar volgens een studie van BJU International is de gemiddelde lengte van een volwassen penis in rust 9 cm en als deze in erectie komt 11,6 cm.

Een niet actieve penis kan voor korte tijd van omvang veranderen door middel van bepaalde factoren, zoals bijvoorbeeld seksuele opwinding en temperatuur. Bij opwinding wordt de penisomvang van een penis in rust groter, maar wist je ook dat bij koud weer een niet actieve penis kan verkleinen? Eigenlijk is dit een automatische reactie van je lichaam om je penis te protegeren.

Verder is er geen noemenswaardige samenhang tussen de penisomvang van niet actieve penissen en deze in erectie. De Journal of Urology publiceerde een studie dat de gemiddelde penisomvang in erectie gelijklopend is, maar dat de maten van niet actieve penissen uiteenlopen. De studie stelde ook dat een betere voorspelling van de lengte van een penis in erectie in uitgerekte toestand was. Dat is wanneer een niet actieve penis een beetje wordt uitgestrekt. Het wordt echter afgeraden om dit te doen, want je kunt hiermee schade aan je penis berokkenen.